Słowo od Prezesa

IMMOBEL opublikuje swoje roczne wyniki 24-marca.

Skorzystamy z tej okazji, by przeprowadzić przegląd osiągnięć Grupy w 2016 r. i podsumować znaczące wydarzenie, pod którego znakiem upłynął ten rok. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które wyraziło zgodę na fuzję z ALLFIN w dniu 29 czerwca, podkreśliliśmy jeden absolutny priorytet: stymulowanie naszego portfela projektów przez najem i sprzedaż naszych zakończonych projektów, w kontekście niestabilności geopolitycznej i gospodarczej. Możemy obecnie potwierdzić, że ten cel został w dużej mierze osiągnięty dzięki transakcjom związanym z budynkami Möbius, Belair, RAC 2, Gateway i Black Pearl.

Ponadto IMMOBEL pracuje codziennie, by potwierdzać swoje know-how i wartości oraz wykorzystywać swoją rzetelność i dynamikę, by zapewnić dalszy rozwój.

Stu utalentowanych członków zespołów IMMOBEL inspiruje ta sama ambicja: dążenie do doskonałości, aby określać nowe standardy w branży deweloperskiej nieruchomości przy zapewnieniu największego poziomu przejrzystości.

Marnix Galle, Prezes wykonawczy