Kompetencje i doświadczenie

W oparciu o wielkie doświadczenie zdobywane przez 150 lat swojej działalności grupa IMMOBEL może podkreślać swoją trwałość, a także i przede wszystkim swoje ambicje, by w dalszym ciągu mierzyć wysoko. To właśnie rzetelność podejścia umożliwia firmie tworzenie nowych standardów w działalności deweloperskiej w branży nieruchomości oraz przechodzenie przez kolejne etapy rozwoju w tworzeniu budynków i dzielnic, które zajęły swoje miejsce w dziedzictwie kulturowym naszych miast.

Dążenie do doskonałości

IMMOBEL nie uznaje żadnych kompromisów, jeśli chodzi o jakość. W naszych pracownikach jest mocno zakorzenione przekonanie, że nigdy nie wolno niczego pozostawiać przypadkowi i że zawsze należy dążyć do doskonałości. Umiejętności, precyzja i wydajność gwarantują wysoką jakość ich pracy.

Przejrzystość i siła finansowa

Doskonałe zarządzanie finansami i rentownością aktywów firmy to zalety, które gwarantują siłę finansową IMMOBEL. Jako największy notowany na giełdzie belgijski deweloper w branży nieruchomości, firma poczytuje sobie za cel zasłużenie na zaufanie inwestorów i akcjonariuszy, gwarantując im przejrzyste i kompetentne zarządzanie zorientowane na wzrost.

Uniwersalność i elastyczność

Umiejętność dostosowywania się do wymagań rynkowych, odświeżania swojego portfolio, oferty i usług. Świadomość, że każdy projekt jest unikatowy i wymaga oryginalnych rozwiązań. Szybkie działanie w celu zaspokojenia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. W ten sposób firma IMMOBEL dowodziła codziennie przez ponad 150 lat, że jest zdolna nieustannie wymyślać się na nowo, zawsze jednak dbając o zachowanie swojej tożsamości.

Pasja

W IMMOBEL jesteśmy przekonani, że duży zakres odpowiedzialności każdego pracownika wzmacnia cechy przywódcze w zespołach. Dlatego chcemy zatrudniać ludzi z pasją, wymagam, by wykazywali swoje zdolności do doskonalenia się i zachęcamy do realizowania najbardziej ambitnych celów.

Zaufanie

IMMOBEL podejmuje wszystkie wyzwania w konstruktywnym duchu, mając na celu budowania relacji zaufania z partnerami — ekspertami, władzami, politykami czy inwestorami. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w lojalności, która charakteryzuje naszą współpracę, jak również w dążeniu do jak najwyższej płynności w dialogu z partnerami. Ponadto IMMOBEL ma zdecydowanie optymistyczną wizję swojej misji kształtowania miasto przyszłości, uwzględniającą zmiany ekonomiczne, polityczne i środowiskowe.

Wizja

Łącząc odwagę, intuicję i umiejętności, firma IMMOBEL i jej kierownictwo wykazują wizjonerski duch. Ta jasna wizja zapewnia szacunek i zaufanie graczy na rynkach, na których działa firma oraz uznanie wszystkich partnerów, którzy doceniają jej zdolność do przewidywania głównych wyzwań, które stoją przed naszymi miastami i naszym społeczeństwem.