Strategia Grupy

Od swojego założenia firma Immobel potrafiła nieustannie odkrywać siebie na nowo i zawsze była zdolna przystosować się do nowej rzeczywistości, pozostając niezmiennie jedną z głównych firm będących punktem odniesienia w belgijskim sektorze nieruchomości. W 2016 r. fuzja z ALLFIN sprawiła, że został stworzony bardziej zyskowny model, zorientowany na wzrost firmy i optymalizację jej doświadczeń i zasobów. Aby dalej iść tą drogą, Immobel wybrała strategię opartą na trzech filarach.

Portfolio projektów najważniejszych i mniejszych

Strategiczna wizja Immobel skupia się wokół trzech dziedzin działalności — budynki biurowe, budownictwo mieszkaniowe i działki budowlane — prowadzonych na poziomie międzynarodowym (Belgia, Luksemburg, Polska). To zdywersyfikowane podejście umożliwiło stworzenie portfolia projektów, który jest odporny na cykle koniunktury i kaprysy rynków lokalnych. Oprócz tego Immobel skupia się na bardzo różnych kategoriach klientów: podmiotach instytucjonalnych, inwestorach prywatnych i publicznych oraz na klientach indywidualnych. Grupa przykłada również dużo starań, by współpracować z najbardziej odpowiednimi partnerami, zgodnie ze specyficznymi cechami i potrzebami każdego projektu.

Grupa zorientowana na wzrost, rentowność i aspekty ludzkie

Grupa Immobel wychodzi z założenia, że kluczem do sukcesu w działalności deweloperskiej jest zrozumienie ryzyka i rygorystyczne nim zarządzanie. To właśnie w taki sposób są podejmowane największe wyzwania i realizowane najlepsze projekty. To właśnie dlatego Immobel optymalizuje zakupy i realizację swoich projektów, opierając się na swoim doświadczeniu i know-how. Ta podstawowa zasada grupy ma odzwierciedlenie w wyborach dokonywanych przez nią i w jej dokonaniach: w ostatnich latach prawie 90% marży brutto osiągnięto w sektorze budownictwa biurowego (budownictwo mieszkaniowe i obrót działkami odgrywały znacznie silniejszą rolę w 2016 r.). Ta działalność generuje obecnie średnio 40% marży spółki w Belgii i w Luksemburgu. Immobel nie zamierza zatrzymywać się w pół drogi. Według szacunków ten udział może w najbliższej przyszłości wzrosnąć do około 60%.

Cel — optymalizacja

Zgodnie z tą wizją Immobel traktuje priorytetowo utrzymanie swojego portfela w możliwie jak najlepszym stanie, zawsze dopasowując go do aktualnej sytuacji. Cel: szybko inwestować w projekty, które są reakcją na nowe potrzeby miast. W związku z tym projekty są opracowywane tak, by spełniały wysokie wymagania dotyczące np. ich lokalizacji, wielkości i jakości architektury. Jednocześnie firma Immobel nie waha się zapewniać, że jej projekty spełniają najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe, a nawet stara się uzyskiwać lepsze wyniki. Firma systematycznie wspiera bardziej ekologiczną mobilność, np. bliskość usług transportu publicznego i komunikacji miejskiej. Ponadto, jeśli chodzi o działki budowlane, po fuzji firma weszła w ambitną fazę włączania nabywców w centralne aspekty swojej strategii. Na tle konkurencji Immobel wyróżnia się oferowaniem kompleksowych usług sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Są to usługi najwyższej jakości, które dają dostosowane do klienta wsparcie w każdej fazie zakupów i procesów realizacji od podpisania umowy po przeprowadzkę.