Immobel planuje przejęcie francuskiej grupy z sektora nieruchomości Nafilyan & Partners w trzech etapach, potwierdzając tym samym obranie przez firmę strategii dywersyfikacji

Immobel planuje przejęcie francuskiej grupy z sektora nieruchomości Nafilyan & Partners w trzech etapach, potwierdzając tym samym obranie przez firmę strategii dywersyfikacji

Poprzez przejęcie IMMOBEL potwierdza wdrożenie swojej strategii i chęć dalszego rozwoju własnego portfela nieruchomości na rynku europejskim.

NAFILYAN & PARTNERS jest jednym z najbardziej dynamicznych graczy na rynku nieruchomości mieszkalnych w regionie Ile-de-France.


Rok inwestycji dla IMMOBEL

Na Walnym Zgromadzeniu Grupy IMMOBEL zapowiedziano, iż „rok 2017 będzie rokiem inwestycji”. Po rozpoczęciu siedmiu nowych projektów mieszkaniowych w przeciągu sześciu miesięcy, emisji obligacji o wartości 100 mln EUR, zatrudnieniu kilku pracowników w Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga oraz nowego CEO w Polsce, IMMOBEL kontynuuje swoją działalność, przejmując francuską grupę NAFILYAN & PARTNERS – wiodącego dewelopera nieruchomości mieszkaniowych w regionie paryskim. „Zakładaliśmy, że rok 2017 zapewni Grupie IMMOBEL środki potrzebne do przyspieszenia jej rozwoju” – tłumaczy Marnix Galle, Prezes Zarządu Grupy IMMOBEL. „W każdym procesie cyklicznym występują okresy przejściowe, które należy zoptymalizować, aby być przygotowanym na przyszłość. Dokładnie to zrobiliśmy, ale na tym jeszcze nie koniec. Naszym celem jest integracja rynków, na których występuje znaczny popyt i na których możemy tworzyć wartość. Zacieśnienie więzi z NAFILYAN & PARTNERS było dla nas oczywistym rozwiązaniem”.

NAFILYAN & PARTNERS – lider rynku mieszkaniowego we Francji

NAFILYAN & PARTNERS to firma deweloperska założona w 2014 roku przez dwóch specjalistów z branży i znaczących graczy na francuskim rynku mieszkaniowym, Guy'a Nafilyana (byłego Dyrektora Zarządzającego Kaufman & Broad) oraz Bruce'a Karatza (byłego Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego amerykańskiej grupy KB Home). Zatrudnia 54 pracowników i wyznacza standardy w branży deweloperskiej.

„Bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę z możliwych synergii między obiema grupami” komentuje Guy Nafilyan, Prezes Grupy. „Mamy pionierską wizję, unikalny model biznesowy i podejście, które idealnie pasuje do IMMOBEL. Jednym słowem: wszystko, co potrzebne, aby się ze sobą porozumieć” – wyjaśnia.

Skuteczny model biznesowy dla obu firm

Firma NAFILYAN & PARTNERS, podobnie jak IMMOBEL, wyróżnia się przede wszystkim skutecznością oraz wydajnością swoich zespołów sprzedażowych. Z ponad 30 projektami deweloperskimi wprowadzanymi obecnie na rynek, ze średnią około 100 mieszkań przypadających na teren budowy oraz z 3500 mieszkań w swoim portfelu nieruchomości, zespół sprzedaży francuskiego dewelopera tylko w roku 2017 sprzedał ponad 50% mieszkań z projektów oferowanych na sprzedaż i zabezpieczył rezerwacje mieszkań w wysokości 180 mln EUR. „Jeszcze przed wprowadzeniem na rynek, nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób nabywających nieruchomości po raz pierwszy i prywatnych inwestorów indywidualnych, jak również wśród prywatnych inwestorów instytucjonalnych oraz właścicieli lokali socjalnych” – wyjaśnia Marc Nafilyan, Dyrektor Generalny.

Obiecujące dane

„Dane te są naprawdę obiecujące i pozwolą IMMOBEL otworzyć się na nowe możliwości” – dodaje Valéry Autin, Dyrektor Finansowy IMMOBEL, który współpracował ze swoim francuskim odpowiednikiem, Géraldem Fruchtenreichem, nad tym, by transakcja zakończyła się sukcesem. Jak tłumaczy Gérald Fruchtenreich: „Przy pełnej operacyjności, NAFILYAN & PARTNERS spodziewa się sprzedawać od 1500 do 2000 mieszkań rocznie, co pozwoliłoby osiągnąć obroty rzędu 300 mln EUR”. Dla przypomnienia, IMMOBEL realizuje obecnie projekty o łącznej powierzchni prawie 800 000 m2, co — wraz z nowym przejęciem — znacznie zwiększy wartość portfela nieruchomości Grupy. Nadchodzące lata zapowiadają się obiecująco.

Wyraźne synergie

W kategoriach strukturalnych obie firmy deweloperskie łączą: ambicja, profesjonalizm, wielkość, typologia i organizacja. „Podobieństwa te okazały się prawdziwą siłą napędową, a chęć połączenia wszystkich naszych umiejętności w celu rozwoju międzynarodowej dywersyfikacji Grupy IMMOBEL nigdy nie budziła wątpliwości” – wyjaśnia Alexander Hodac, Dyrektor Zarządzający IMMOBEL. „Mimo tego, że tyle nas łączy, możemy się od siebie nawzajem jeszcze wiele nauczyć. Chociaż wykorzystujemy te same metody działania, nasze mocne strony wzajemnie się uzupełniają. Siła rynkowa NAFILYAN & PARTNERS jest imponująca i opiera się na niezwykłym modelu biznesowym, który dąży do zminimalizowania ryzyka. Grupa IMMOBEL z pewnością będzie mogła czerpać z niego inspirację i wykorzystywać tę wiedzę do wyróżnienia się na rynku” – dodaje.

Krok milowy

Od momentu połączenia z firmą ALLFIN w 2016 roku, Alexander Hodac dążył do zrestrukturyzowania Grupy, wdrożenia polityki otwartości i przejrzystości, oraz spełnienia wymogów dla spółek giełdowych. Po osiągnięciu tych celów może teraz wyznaczyć Grupie nowe zadania, a wśród nich międzynarodową dywersyfikację. „Naszym celem jest uczynienie z Grupy IMMOBEL znaczącego gracza na rynku nieruchomości w Europie, prawdziwej platformy deweloperskiej zdolnej do realizowania projektów mieszkaniowych, biurowych, miejskich mieszanych, a nawet komercyjnych” – podsumowuje.

Strukturyzowanie i wycena transakcji

Przejęcie planowane jest w trzech etapach: pierwszy etap polegający na zwiększeniu kapitału NAFILYAN & PARTNERS miał miejsce dzisiaj, a w jego wyniku Grupa IMMOBEL stała się właścicielem 15% udziałów firmy. Następnie Grupa IMMOBEL będzie mogła przejąć dodatkowe 36% udziałów francuskiej grupy poprzez opcje kupna w roku obrotowym 2019, a potem, w roku obrotowym 2020, przejąć pozostałe 49% udziałów oraz innych kapitałowych papierów wartościowych Grupy NAFILYAN & PARTNERS. Wycena akcji oparta jest na metodzie porównawczej EBITDA przeprowadzonej na koniec roku i w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty 130 mln EUR. Grupa IMMOBEL potwierdza chęć polegania na obecnym zespole zarządzającym Grupy NAFILYAN & PARTNERS, w tym Guy'a Nafilyana, który w dalszym ciągu będzie pełnił funkcje Prezesa firmy.

Jak stwierdzono w przepisach dotyczących fuzji przedsiębiorstw, IMMOBEL i NAFILYAN & PARTNERS muszą, w razie potrzeby, uzyskać niezbędne zezwolenia od organów ochrony konkurencji w drugim etapie, którego rozpoczęcie ma nastąpić w roku obrotowym 2019.

Dzięki tej transakcji, IMMOBEL nadal rozwija swój portfel i potwierdza chęć umocnienia swojej pozycji w sektorze mieszkaniowym, biurowym, lokalnej sprzedaży detalicznej i sprzedaży gruntów inwestycyjnych, opierając się na zdolności tworzenia wartości i rewitalizacji obszarów miejskich.

W transakcji Grupie IMMOBEL doradzały firmy Allen & Overy oraz PWC.

Doradcami NAFILYAN & PARTNERS były firmy Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP oraz Bank Degroof Petercam Corporate Finance.